Učlanjenje

Udruženje građana „OGANJ“ vas poziva da pristupite članstvu Udruženja i njegovog Solidarnog fonda

Savremen čovek ima odgovoran odnos prema životu, prema sebi i prema svojim bližnjima. On zna da je život samo jedna putanja koja traje duže ili kraće, a obeležava je svojim delima i cvojom ljubavlju.
kancelarija oganj

UDRUŽENJE

  • Članstvom u Udruženju stičete DOKAZ da ste se opredelili za kremaciju kao način sahrane, pomažete ekološki pokret i očuvanje životne sredine.
  • Članstvom u Udruženju stičete pravo na besplatnu organizaciju sahrane – kremacije i mogućnost plaćanja u dve rate.

Upisnina Udruženja – 4.000,00 din.

 

Članarina godišnja – 4.000,00 din.

 

» Pristupnica Udruženju

SOLIDARNI FOND

U okviru Udruženja već 30 godina omogućavamo članovima da za života uplate troškove sahrane (klasične ili kremacije) po nižim cenama od trenutno važećih kod JKP “Pogrebne usluge“ Beograd i to na višemesečne ili višegodišnje rate.


Plaćanjem mesečnih članskih uloga, članovi obezbeđuju da Udruženje “Oganj“, kada to bude potrebno, organizuje i JKP-u “Pogrebne usluge“ Beograd ili drugom pogrebnom preduzeću,  u punom iznosu isplati realne troškove sahrane (klasične ili kremacije), bez obzira na inflaciju, promene cena na groblju ili promene kursa Evra.


» Pristupnica u Solidarni fond

Članarina za 2024. godinu je 700,00 dinara mesečno.

POPUST: Do 1.4.2024. članarina za celu godinu je 7.800,00 dinara.

Svaki punoletni građanin se može učlaniti i odabrati način otplate troškova sahrane zavisno od godina starosti i finansijskih mogućnosti.

Za osobe:Dužina otplateMesečne uplateSticanje prava

do 6godina

20 godina

1.300,00 din.

Nakon  5 god

do 6godina,
uz ček od penzije
*

10 godina

1.700,00 din.

Nakon  5 god

do 70 godina

4 godine

2.700,00 din.

Nakon 2 god.

do 70 godina,
uz ček od penzije*

4 godine

1.800,00 din.

Nakon 2 god.

do 75 godina

2 godine

4.700,00 din.

Nakon 1 god.

do 75 godina,
uz ček od penzije*

2 godine

2.500,00 din.

Nakon 1 god.

do 75 godina

8 meseci

10.200,00 din.

1 mesec po isplati

do 75 godina,
uz ček od penzije*

8 meseci

5.200,00 din.

1 mesec po isplati

do 75 godina
76.000,00

Odjednom 
popust 4.000 din

72.000,00 din.

1 mesec po isplati

do 75 godina, 
uz ček od penzije*
36.000,00

Odjednom 
popust 4.000 din

32.000,00 din.

1 mesec po isplati

preko 75 godina

8 meseci

12.200,00 din.

1 mesec po isplati

preko 75 godina,
uz ček od penzije*  

8 meseci

7.200,00 din.

1 mesec po isplati

preko 75 godina 
92.000,00

Odjednom 
popust 4.000 din

88.000 din.

1 mesec po
isplati

preko 75 godina,
uz ček od penzije*
52.000,00    

Odjednom 
popust 4.000 din

48.000 din.

1 mesec po
isplati

* Napomena: za sve uplate sa naznakom „uz ček od penzije“ penzioneri potpisuju Saglasnost da posmrtninu fonda za penzijsko osiguranje naplati udruženje “Oganj“, na osnovu računa o obavljenoj sahrani.

 

Članovi učlanjeni do svoje 60-te godine članarinu plaćaju 20 godina, a članovi učlanjeni nakon svoje 60-te godine, doživotno.

POSTANITE ČLAN VEĆ DANAS!

Članstvom u Udruženju stiče se DOKAZ opredeljenosti za kremaciju kao načinu sahranjivanja, pomaže se ekološki pokret i očuvanje životne sredine i stiče se pravo na besplatnu organizaciju i mogućnost plaćanja sahrane/kremacije u dve rate.